Toàn tập chú đại bi giúp độc giả an tâm nghe

Chú Đại Bi là bài kinh linh thiên giúp con người cứu khổ cứu nạn, giúp phù hộ độ trì và thoát ra khỏi những bể khổ. Đưa chúng sinh hướng đến thiện và tránh xa ác. Vậy chú Đại Bi là gì? Ý nghĩa và lợi ích của Chú Đại Bi.

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi được bắt đầu từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của giới Phật Quán Thế Âm. Cũng vì tên gọi của nó quá dài so với quy định cho nên người ta gọi tắt thành Chú Đại Bi. Đây chính là một bài kinh có tất cả là 84 câu với 415 từ.

Hầu như trong tất cả các Kinh điển hay Mật chú đều được chia làm 2 phần đó là Phần Mật (Phần Chú) và Phần Hiển (Phần Kinh).

  • Phần Hiển: để các hành giả tụng niệm hay tìm hiểu ý nghĩa sâu xa hơn để có thể áp dụng vào quá trình tu luyện, là ý nghĩa cũng như chân lý ở trong Kinh.
  • Phần Kinh: nếu như bạn đã hiểu về Phần Hiển thì nó còn có tác dụng nói lên công năng chính của những câu chú ở trong phần Kinh.

Cho nên, bạn có thể nhận thấy rằng phần Mật của Chú Đại Bi chính là những nội dung mà nghĩa đã bị ẩn xuống, hay nói cách khác thì phần chỉ có Phạn Ngữ cũng như các chư Phật mới có thể hiểu được nó.

Suy cho cùng thì đa phần các phật tử sẽ không thể hiểu về ý nghĩa của Chú Đại Bi mà chỉ biết đến lợi ích và công năng của nó mà thôi.

Chú Đại Bi là gì
Chú Đại Bi là gì

Lợi ích của Chú Đại Bi?

Đối với những bạn đang theo tín ngưỡng Phật giáo thì sẽ có thể biết rằng, Chú Đại Bi chính là những câu kinh giúp cho tâm hồn của mình được thanh thản cũng như làm sạch và thêm các giá trị quý giá cho cuộc sống xung quanh.

Với người thường xuyên niệm Chú Đại Bi thì sẽ được các ngài độ trì, cả một cuộc đời vô tư và vô lo. Đặc biệt nhất là công ăn việc làm luôn luôn được ổn định, cuộc sống không cần phải lo gì.

Việc niệm chú đại bi sẽ giúp cho tâm hồn của bạn được thanh thản, tự tại cũng như luôn hướng đến các mục đích tốt đẹp ở trên đường đời, cả một đời người niệm chú đại bi sẽ không lo bị chết vì đòn roi hay tù tội.

Khi mà bạn đã hiểu về chú đại bi là gì? cũng như đã được nghe và hiểu về các bài kinh thì chắc chắn rằng bạn sẽ đượ khai sáng đi rất nhiều. Một vài điều tốt khi mà chúng sanh quan niệm đó chính là niệm chú đại bi sẽ tránh được những cái chết oan ức hay hung tàn.

Lợi ích khi niệm chú đại bi
Lợi ích khi niệm chú đại bi

Niệm chú đại bi có tác dụng gì không?

Khi bạn niệm chú đại bi chính là một cách dùng để dâng bản thân của mình cũng như các người xung quanh lên cùng chư Phật để được họ bảo vệ. Chúng sanh sẽ có thể tránh xa được những cái chết do nước cuốn hay lửa thiêu…

Có rất nhiều người tin rằng, khi nghe Chú Đại Bi mỗi ngày thì sẽ giúp cho trí tuệ của bạn được minh mẫn và khai sáng được tất cả mọi việc. Cho nên, mình sẽ được họ bảo vệ, đưa ra những ý kiến và quyết định sáng suốt cũng như không chết di vì điên loại.

Việc nghe chú đại bi còn là bài kinh giúp phổ độ, ban ơn và tránh xa khỏi những cái xấu trong xã hội.

84 câu chú trong chú đại bi

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da
Bà lô yết đế thước bát ra da
Bồ Đề tát đỏa bà da
Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da
Án
Tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật ra da
33.Giá ra giá ra
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na
38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha tất đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.

Xem và nghe Chú Đại Bi qua Video có phông chữ to, dễ đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *